Όροι & Προϋποθέσεις Ηλεκτρονικού Καταστήματος  SOFAN TRADING CO LTD

 

 1. Εισαγωγή

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις («οι Όροι & Προϋποθέσεις») εφαρμόζονται στη σύναψη σύμβασης πώλησης προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της SOFAN TRADING CO LTD.(«SOFAN»)

Το www.fitnessclubcy.com είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων που δημιούργησε η εταιρεία SOFAN TRADING CO LTD, με αριθμό εγγραφής ΗΕ73673, που εδρεύει στην Οδό Αγίας Ζώνης αρ. 63, 3090, Λεμεσός, Κύπρος, με αριθμό εγγραφής Φ.Π.Α 10073673P, τηλ. 25 344077 και φαξ 25 344966.  Η εταιρεία δραστηριοποιείται με την πώληση οργάνων  γυμναστικής, συμπληρωμάτων διατροφής αθλητών και γυμναζομένων ατόμων καθώς και διαφόρων αξεσουάρ γυμναστικής.

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος, για να μπορέσουν να προβούν σε αγορά προϊόντος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος εξυπηρετεί μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση).

Οι χρήστες οφείλουν να διαβάσουν τους Όρους & Προϋποθέσεις προσεκτικά πριν τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες  Όρους & Προϋποθέσεις, οφείλει να μην προβεί σε χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος για σκοπούς σύναψης σύμβασης.

Η SOFAN δικαιούται να μεταβάλλει ή να ανανεώνει τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις όποτε κρίνει αναγκαίο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, υποχρεούται δε να ενημερώνει τους χρήστες ανανεώνοντας το παρόν κείμενο.  Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης

 1. Σύμβαση

Οι παρόντες  Όροι & Προϋποθέσεις μαζί με την πληροφόρηση η οποία δίδεται στον πελάτη πριν την υποβολή της παραγγελίας του, αποτελούν την προσυμβατική πληροφόρηση. Η προσυμβατική πληροφόρηση θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης μαζί με οποιουσδήποτε τυχόν ειδικότερους ή επιπρόσθετους όρους διέπουν το προϊόν («η Σύμβαση»).

Σε περίπτωση σύγκρουσης των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων με τους ειδικούς ή επιπρόσθετους όρους, όπου υπάρχουν, υπερισχύουν οι ειδικότεροι ή επιπρόσθετοι όροι του εκάστοτε προϊόντος. Όταν ανακοινώνονται προσφορές από την SOFAN, οι ειδικότεροι όροι των προσφορών αναρτούνται στην ιστοσελίδα της SOFAN (www.fitnessclubcy.com).

 1. Περιεχόμενο – Πληροφορίες – Προϊόντα

H SOFAN δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, όσο και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα καθώς και για τη ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσίες, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή εξαιτίας διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας  λόγω ανωτέρας βίας. Η SOFAN δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή / και αναληθή στοιχεία που αφορούν τα εμπορεύματα προμηθευτών της και περιέχονται στην ιστοσελίδα. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές της.

 

 1. Περιορισμός Ευθύνης

Η SOFAN δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των  χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Eπίσης δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση όπου υπάρξουν οποιεσδήποτε αλλαγές στις τιμές των προϊόντων καθώς επίσης και αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην φωτογραφία του προϊόντος και του πραγματικού προϊόντος που θα παραλάβει ο χρήστης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της SOFAN δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα  που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η SOFAN δεν φέρει οποιαδήποτε  ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα αθέμιτες  παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, η SOFAN δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

 1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της SOFAN. Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της SOFAN και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της SOFAN ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 1. Ευθύνη Χρηστών 

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν για τη σύννομη και πρόσφορη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κατά συνέπεια οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της SOFAN για:

 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,
 2. πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο,

iii. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 3. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

vii. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

viii. παραπλάνηση οποιονδήποτε σχετικά με την προέλευση των περιεχομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος,

 1. ζημίωση με οποιονδήποτε τρόπο της φήμης της SOFAN ή τρίτων,
 2. να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου της SOFAN,
 3. να εμποδίσουν οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της SOFAN,

xii. να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν με οιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου,

xiii. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 1. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με τον Νόμο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων (Ν.125(Ι)/2018), η SOFAN ειδοποιεί τους χρήστες ότι αποθηκεύει στα αρχεία της Προσωπικά τους Δεδομένα. Δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα και, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων σας, έχουν λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.fitnessclubcy.com και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας ή και για ειδικές προσφορές, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.) .Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.fitnessclubcy.com προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Νόμου περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων (Ν.125(Ι)/2018

Θα αποκαλύψουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτα μέρη μόνο εάν τους έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για αποκάλυψη των Προσωπικών σας Δεδομένων για καθορισμένο σκοπό και ως ορίζεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένου και δικαστικού διατάγματος, ή ως ορίζεται από οποιοδήποτε θεσμό ή σώμα με δικαιοδοσία ή εξουσία να επιβάλει την αποκάλυψη πληροφοριών.

 1. Προϊόντα

Ο χρήστης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις. Οι διάφορες προσφορές που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η SOFAN διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγραφόταν στους οικείους τιμοκαταλόγους για το συγκεκριμένο προϊόν κατά τη χρονική στιγμή της παραγγελίας.

 1. Παραγγελίες μέσω Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Επιβεβαίωση της Παραγγελίας

Με την λήψη της παραγγελίας η SOFAN  θα επικοινωνήσει με τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην υποδειχθείσα από τον πελάτη ηλεκτρονική διεύθυνση) ή/και μέσω τηλεφώνου για να επιβεβαιωθεί η αγορά.

Ακύρωση Παραγγελίας

Άνευ επηρεασμού του δικαιώματος υπαναχώρησης το οποίο προνοείται πιο κάτω, η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί (χωρίς να χρειάζεται ο πελάτης να προβεί σε δήλωση περί  της πρόθεσής του για υπαναχώρηση από τη Σύμβαση), όταν βρίσκεται σε κάποιο από τα πιο κάτω στάδια:

– Όταν η παραγγελία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί (ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία μέσω του λογαριασμού του πελάτη στο eStore).

-Όταν η παράδοση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί και ο  χρήστης δεν επιθυμεί πλέον την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

-Όταν ο χρήστης δεν αποδέχεται το προϊόν κατά την παράδοση της παραγγελίας (δηλ. προτού ο πελάτης υπογράψει το σχετικό έντυπο παράδοσης) για τους πιο κάτω λόγους:

 • Ο χρήστης έχει αλλάξει γνώμη (σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης θα  επωμιστεί τα έξοδα αποστολής).
 • Το προϊόν έχει αποδειχθεί ελαττωματικό, κατόπιν τεχνικού ελέγχου από την  SOFAN , αλλά δεν μπορεί να αντικατασταθεί .

-Όταν ο χρήστης εξ’ υπαιτιότητάς του, δεν παραλάβει την παραγγελία του εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι η παραγγελία του είναι έτοιμη για παραλαβή.

Τροποποίηση Παραγγελίας

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να τροποποιήσει την παραγγελία του θα πρέπει να προβεί σε ακύρωση της και να επιλέξει εκ νέου τα προϊόντα.

Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Αν κάποια από τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα, θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία με τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και τηλεφώνου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να ενημερωθεί για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα, εφόσον κρίνει ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν τον ικανοποιεί, να ζητήσει την ανάκληση της παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος. Η τυχόν λοιπή παραγγελία μπορεί να εκτελεστεί κανονικά.

Παραλαβή Παραγγελίας

Η παράδοση της παραγγελίας γίνεται μόνο  κατόπιν επίδειξης από τον πελάτη της πρωτότυπης ταυτότητας του.

 1. Τρόποι και όροι Πληρωμής

Η εξόφληση της παραγγελίας γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας. Οι παραγγελίες μπορούν να πληρωθούν online ή κατά τον χρόνο παράδοσης. Πελάτες που δεν επιθυμούν να εισάγουν τα στοιχεία του paypal για πληρωμή και δεν εμπιστεύονται τον ιστότοπο, μπορούν να πληρώσουν τα προϊόντα τους όταν τα παραλάβουν από εταιρεία ταχυμεταφορών ή από την ίδια την SOFAN. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.

Η υπηρεσία παρέχεται σε συνεργασία με την JCC Payments Systems (JCC), η οποία παρέχει ειδικά συστήματα για την ασφαλή διαβίβαση των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

Με την υποβολή των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η SOFAN σε συνεργασία με την JCC θα χρεώσει την πιστωτική κάρτα που καταχωρήσατε για το ποσό της συναλλαγής. Τα δεδομένα της κάρτας σας συλλέγονται απευθείας από την JCC χωρίς την παρέμβαση της SOFAN και η SOFAN δεν διατηρεί πρόσβαση σε στοιχεία όπως ο αριθμός κάρτας, η ημερομηνία λήξης και το cvv2. Συνεπώς η SOFAN ουδεμία ευθύνη φέρει για θέματα που τυχόν προκύψουν με οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία.

Η SOFAN λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των στοιχείων και συναλλαγών που γίνονται μέσω της Εφαρμογής. Τα στοιχεία της συναλλαγής , τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η SOFAN χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της λήψης, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της πληρωμής, σύμφωνα με τις αμοιβαίες υποχρεώσεις. Δεν ανακοινώνονται, ούτε μεταδίδονται από την Εταιρεία μας σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από την συνεργαζόμενη για την παρούσα υπηρεσία JCC και διαγράφονται, όταν επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους τηρούνται. Αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε και ρητά συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τόσο από την SOFAN όσο και από την JCC κατά την χρήση της Υπηρεσίας.

 1. Παράδοση – Παραλαβή Προϊόντων/ Έξοδα Αποστολής

Για τα προϊόντα του eStore η παράδοση γίνεται μέσα στις επόμενες 2 με 4 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της παραγγελίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον ο πελάτης έχει ενημερωθεί, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει κατά τη στιγμή τοποθέτησης της παραγγελίας του, είτε να την παραλάβει από το κατάστημα της SOFAN στη Λεμεσό, είτε να την παραλάβει από κατάστημα ταχυμεταφορών ή να του παραδοθεί από εταιρεία ταχυμεταφορών. Για το σκοπό αυτό βεβαιωθείτε ότι οι οδηγίες παράδοσης είναι ακριβείς, όταν συμπληρώνετε τα στοιχεία σας.

Στην περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να παραλάβει ο ίδιος την παραγγελία του από το κατάστημα της SOFAN, δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση.

Στην περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να παραδοθεί σε αυτόν η παραγγελία από εταιρεία ταχυμεταφορών, αν η αξία της παραγγελίας είναι €60 και άνω, ο πελάτης δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό.  Για παραγγελίες κάτω των €60, ο πελάτης θα επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται από το είδος των προϊόντων, το βάρος τους και τη διεύθυνση αποστολής τους. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης θα ενημερώνεται για το ακριβές κόστος παράδοσης, προσυμβατικά, δηλ. κατά τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας του και προτού προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή. Αν η παραγγελία αφορά όργανο γυμναστικής, τότε η παράδοση του και η εγκατάσταση του, όπου χρειάζεται, θα γίνεται δωρεάν από την SOFAN στο χώρο όπου θα της υποδείξετε.

 1. Εγγύηση / Εξυπηρέτηση μετά την πώληση
 2. Η SOFAN παρέχει εγγύηση για τα προϊόντα της, συμφώνως του Ν.7(Ι)/2000. Εγγυάται ότι τα προϊόντα είναι κατάλληλα για την χρήση που επιζητά ο χρήστης και έχουν την συνήθη ποιότητα και τις επιδόσεις ενός προϊόντος του ιδίου τύπου που εύλογα μπορεί να αναμένει ο χρήστης .

Σε σχέση με τα όργανα γυμναστικής, η διάρκεια της εγγύησης είναι 24 μήνες και ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία το προϊόν παραδόθηκε στον πελάτη. Προκειμένου να ισχύσει η παρούσα εγγύηση, ο πελάτης θα πρέπει να παρουσιάσει το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος και να παραδώσει το προϊόν στην SOFAN.

 1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η SOFAN επισκευάζει ή αντικαθιστά δωρεάν το ελαττωματικό προϊόν. Η SOFAN θα επιστρέφει το επισκευασμένο προϊόν ή άλλο προϊόν στον πελάτη σε λειτουργήσιμη κατάσταση. Στην περίπτωση της επισκευής το ελαττωματικό εξάρτημα θα αντικαθίσταται. Εξαρτήματα νοούνται όλα τα μέρη του προϊόντος .
 2. Η παρούσα εγγύηση δεν εφαρμόζεται εφόσον (οι πιο κάτω λόγοι αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):
 1. το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του κατασκευαστή, έκθεση σε υγρασία, μη εξουσιοδοτημένη επισκευή ή επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών,
 2. το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ατύχημα,
 3. το ελάττωμα δημιουργήθηκε από φυσική φθορά,

4.Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί τεχνικά από την SOFAN ώστε να διαπιστωθεί και επιβεβαιωθεί το            ελάττωμα του

 1. Δικαίωμα Υπαναχώρησης / Επιστροφές – Αλλαγές Προϊόντων

(Ι) Δικαίωμα Υπαναχώρησης  

Με βάση το Nόμο 133(Ι)/2013 έχετε το δικαίωμα, να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής και να υπαναχωρήσετε έτσι από την Σύμβαση, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση , μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερών (από την ημερομηνία κατά την οποία σας έχει παραδοθεί το προϊόν).

Σύμφωνα με τον Νόμο 133 (Ι)/2013  άρθρο 15 (δ) εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα. Έτσι για τα συμπληρώματα διατροφής, παντός είδους και φύσης, δεν μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης. Ομοίως, σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο, άρθρο 15 (ε), εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης η προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση που ασκείται το δικαίωμα υπαναχώρησης, τα προϊόντα δεν θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο και να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία όπως παραδόθηκαν, χωρίς καμιά παραβίαση ή φθορά.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης οφείλετε να ενημερώσετε την SOFAN για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε με μια ξεκάθαρη δήλωση μέσω επιστολής ή χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ και ακολούθως με αποστολή της εν λόγω δήλωσής σας, μέσω ταχυδρομείου, τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία:

Διεύθυνση:  Αγίας Ζώνης αρ. 63, 3090, Λεμεσός, Κύπρος

Τηλεομοιότυπo (fax): 25 344966

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail): sofan@cytanet.com.cy

Σημειώνεται ότι η ευθύνη απόδειξης αναφορικά με την ημερομηνία αποστολής της επιστολής / εντύπου υπαναχώρησης, βαραίνει εσάς. Ως εκ τούτου συμβουλεύεσθε όπως στην περίπτωση χρησιμοποίησης ταχυδρομείου, η αποστολή γίνει συστημένη.

Σε περίπτωση που υπαναχώρησετε απο τη Σύμβαση θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς , χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή (χωρίς οποιαδήποτε χρέωση), εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

Περαιτέρω σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος, θα επιβαρυνθείτε με το άμεσο κόστος επιστροφής του. Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν, είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) στην πιο πάνω διεύθυνση (αφού προηγουμένως ενημερώσετε την SOFAN στην ηλεκτρονική διεύθυνση sofan@cytanet.com.cy),  καταβάλλοντας τη σχετική δαπάνη επιστροφής,  είτε επιστρέφοντάς το διά χειρός στο κατάστημα της SOFAN (για επιστροφή ισχύουν οι περιορισμοί οι οποίοι αναφέρονται πιο κάτω).

Η SOFAN δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε τα προϊόντα.

 (ΙΙ) Επιστροφές ή Αλλαγές Προϊόντων

Η SOFAN αποδέχεται επιστροφές ή αλλαγές προϊόντων μέσα σε 14 μέρες από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος σε εσάς, δεδομένου ότι:

 1. το προϊον είναι σφραγισμένο από τον κατασκευαστή ή το όργανο γυμναστικής είναι συσκευασμένο στην αρχική του συσκευασία και η συσκευασία αυτή είναι άθικτη. Για κανένα λόγο δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων/οργάνων γυμναστικής που έχουν χρησιμοποιηθεί ή ανοιχθεί.
 2. η επιστροφή συνοδεύεται με την αυθεντική απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

14 . Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης ή Ελαττωματικών  Προϊόντων

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται προϊόντα διαφορετικά από την παραγγελία, κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικού προϊόντος, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους ή της ελαττωματικότητας. Σε περίπτωση επιστροφής  προϊόντος το οποίο ο πελάτης θεωρεί ελαττωματικό, πρέπει να γίνει στην αρχική του συσκευασία χωρίς να έχει παραβιαστεί και με όλα του τα τυχόν αξεσουάρ, οδηγούς χρήσης κλπ.

Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το εν λόγω προϊόν, στο κατάστημα της SOFAN για να επιθεωρηθεί και να διαπιστωθεί κατά πόσο το προϊόν/όργανο γυμναστικής  είναι ελαττωματικό ή όχι.

Σε ό,τι αφορά συμπληρώματα διατροφής επιστροφή δύναται να γίνει σε περίπτωση που:

 1. To προϊον είναι ληγμένο

2.Το δοχείο έχει υποστεί ζημιά και το προϊόν έχει διαρρεύσει.

 1. Το δοχείο είναι μισό γεμάτο.
 2. Το δοχείο είναι άδειο.

15.Ενημερωτικά μηνύματα

H SOFAN παρέχει τη δυνατότητα σε εσάς τους επισκέπτες/πελάτες του να επιλέξετε να ενημερώνεστε για τα νέα προϊόντα του καταστήματος καθώς και για άλλες τυχόν προσφορές και υπηρεσίες με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο που έχετε ζητήσει. Το κατάστημα σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία του. Σας δίδεται δε πάντοτε η δυνατότητα διακοπής της εν λόγω υπηρεσίας με αποστολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του καταστήματος.

 

 1. Γενικά

(i) Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία – Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο και τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη Σύμβαση, αποκλειστική δικαιοδοσία έχει το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Λεπτομερή αναφορά για τις νομοθεσίες που σχετίζονται με τη σύναψη της Σύμβασης και ειδικότερα με τις νομοθεσίες που αφορούν τη νομική εγγύηση προϊόντων (Ν.7(Ι)/2000), το δικαίωμα υπαναχώρησης (Ν.133(Ι)/2013) και τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης (Ν.156(Ι)/2004) γίνεται στους παρακάτω συνδέσμους:

(ii) Ανωτέρα Βία – Η SOFAN δεν θα φέρει ευθύνη και δεν θεωρείται παραβίαση των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων η οποιαδήποτε διακοπή ή πλημμελής παροχή υπηρεσίας, ή αδυναμία παράδοσης προϊόντος η οποία οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, απεργιών, απρόοπτων φαινομένων, πανδημίας όπως Covid 19, σφοδρών καιρικών συνθηκών, πράξεων ή παραλείψεων της Κυβέρνησης ή των χειριστών δημοσίων τηλεφώνων ή άλλης αρμόδιας αρχής ή άλλων.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η SOFAN ενημερώνει, όπου και όταν καθίσταται εφικτό, τον πελάτη και, σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης, ο τελευταίος δηλώνει αν επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

_____________________________________________________________________________

 

Αυτό θα εμφανίζεται όταν πατάς στο «εδώ» στην παράγραφο 13(1)

 

Β. Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση)

Προς: SOFAN TRADING CO LTD,

Διεύθυνση: Οδός Αγίας Ζώνης, 3090, Λεμεσός , Κύπρος

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax): 25 344966

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail): sofan@cytanet.com.cy

-Γνωστοποιώ /Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη Σύμβασή μου /μας (*) πώλησης των ακόλουθων προϊόντων (*)…………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Που παραγγέλθηκε (-αν) στις ………………..(*) / που παρελήφθη (-σαν) στις …………………… (*)

– Όνομα καταναλωτή (-ών):

– Διεύθυνση καταναλωτή (-ών):

– Υπογραφή καταναλωτή (-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί):

 • Ημερομηνία:

 

(*) Διαγράψτε ανάλογα με την περίπτωση